ลักษณะคำประพันธ์ ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

รวบรวมกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบให้ทำเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ รวามทั้งมีเฉลยแยกเล่มไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้อง

Tags : เทคนิคภาษาไทย ภาษาไทย ประถม แบบฝึกหัด

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

39.00 บาท

37.05 บาท

"คุณประหยัดไป 1.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ลักษณะคำประพันธ์ ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

ลักษณะคำประพันธ์ ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหนักสูตรเเกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตเเละเข้าใจลักษณะของภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะเเละบุคคล สื่อความคิด ความรู้สึกเเละจินตนาการได้ตามศักยภาพ รู้จักที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผลเเละรักการอ่าน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นชาติ ความเป็นคนดีของสังคมไทยเเละสังคมโลก สามารถนำความรู้ ความคิดที่ได้จากการเรียนรู้นั้น ได้เป็นเเนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาค่านิยมเเละคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคมไทยต่อไปนี้

ดั้งนั้น เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จเเละบรรจุเป้าหมายในการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ความสำเร็จเเละบรรจุเป้าหมายในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือ เทคนิคการเรียนภาษาไทย : ลักษณะของคำประพันธ์ เล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของคำประพันธ์ชนิดต่างๆ ได้เเก่ โคลง กลอน กาพย์ เเละร่ายได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องเเท้ด้วยตนเอง เพราะผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาสำคัญของเเต่ละเรื่องไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีกิจกรรม เเบบฝึกหัด เเละเเบบทดสอบไว้ให้ทำเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ รวมทั้งมีเฉลยเเยกเล่มไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้คงจะอำนวยประโยชน์เเก่ผู้เรียน ครู อาจารย์ผู้สอน เเละผู้ที่สนใจในการเรียนการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี


สารบัญ : ลักษณะคำประพันธ์ ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

  • โคลง
  • กลอน
  • กาพย์
  • ร่าย
  • แบบทดสอบลักษณะคำประพันธ์


ข้อมูลเพิ่มเติม : ลักษณะคำประพันธ์ ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ลักษณะคำประพันธ์ ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว