รูปลักษณ์ของคำไทย ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

รวบรวมกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบให้ทำเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ รวามทั้งมีเฉลยแยกเล่มไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้อง

Tags : เทคนิคภาษาไทย ภาษาไทย ประถม แบบฝึกหัด รูปลักษณ์คำไทย

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

55.00 บาท

52.25 บาท

"คุณประหยัดไป 2.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รูปลักษณ์ของคำไทย ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

รูปลักษณ์ของคำไทย ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหนักสูตรเเกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตเเละเข้าใจลักษณะของภาษาไทยสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะเเละบุคคล สื่อความคิด ความรู้สึกเเละจินตนาการได้ตามศักยภาพ รู้จักที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผลเเละรักการอ่าน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นชาติ ความเป็นคนดีของสังคมไทยเเละสังคมโลก สามารถนำความรู้ ความคิดที่ได้จากการเรียนรู้นั้น ได้เป็นเเนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาค่านิยมเเละคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคมไทยต่อไปนี้

ดั้งนั้น เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จเเละบรรจุเป้าหมายในการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ความสำเร็จเเละบรรจุเป้าหมายในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือ เทคนิคการเรียนภาษาไทย : รูปลักษณ์ของคำไทย เล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของคำ องค์ประกอบของคำ คำมูล คำประสม คำซ้อน คำสมาส  คำสนธิ เเละคำพ้องได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องเเท้ด้วยตนเอง เพราะผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาสำคัญของเเต่ละเรื่องไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีกิจกรรม เเบบฝึกหัด เเละเเบบทดสอบไว้ให้ทำเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ รวมทั้งมีเฉลยเเยกเล่มไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้คงจะอำนวยประโยชน์เเก่ผู้เรียน ครู อาจารย์ผู้สอน เเละผู้ที่สนใจในการเรียนการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี


สารบัญ : รูปลักษณ์ของคำไทย ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

  • คำ
  • คำมูล
  • คำประสม
  • คำซ้อน
  • คำซ้ำ
  • คำสมาส
  • คำสนธิ
  • คำพ้อง
  • แบบทดสอบรูปลักษณ์ของคำไทย


ข้อมูลเพิ่มเติม : รูปลักษณ์ของคำไทย ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รูปลักษณ์ของคำไทย ชุดเทคนิคการเรียนภาษาไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว