เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

มีเพียงความรู้ เท่านั้นที่มนุษย์ใช้พลิกโลก และเปลี่ยน ชีวิต เราจึงสร้างสรรค์ และส่งมอบ ความรู้ ในรูปแบบที่ดีกว่า เพื่อให้คนไทย เรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต

Tags : คู่มือ เตรียมสอบ เจาะข้อสอบ รัฐศาสตร์

จำนวน :

1

275.00 บาท

261.25 บาท

"คุณประหยัดไป 13.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์


รายละเอียด : เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

เตรียมสอบเป็น "สิงห์" คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

หลังจากที่น้องคิดและเลือกแล้วว่าตนเองจะสานฝันต่ออนาคต และมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จกับการเรียนในคณะรัฐศาสตร์หลายคนเมื่อมีความฝันและมุ่งมั่นแล้ว แต่ก้ดันมาเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือ "จะเตรียมตัวอย่างไร" บางคนถึงกับท้อว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไปตายเอาดาบหน้า ทั้งที่สามารถเตรียมตัวและค้นหาเนื้อหาได้ไม่ยาก การคิดแบบนั้นนอกจากจะเป็นการดูถูกความพยายามของตนเองแล้ว ยังเป็นการทำลายความฝันของตนเองในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย ใครจะไปรู้วันข้างหน้าน้องบางคนอาจได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นท่านทูต หรือเป็น CEO ในบริษัทชั้นนำแห่งประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ ดังนั้น เมื่อเลือกแล้วก็ต้องทำความฝันให้เป็นจริง อย่าทำความฝันให้เป็นเพียงความเพ้อฝันที่ไม่ได้ลงมือทำเป็นอันขาด และหากมีปัญหากับการเตรียมตัว อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วยังคิดว่าไม่แน่นพอ หรืออยากได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมอีกก็สามารถเข้ามาคุยกันได้

หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า "โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ" ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเอาเนื้อหา ตัวอย่างข้อสอบ และประเด็นที่น่าสนใจเอาไว้เพื่อให้น้องๆทั้งหลายได้อ่านทบทวนและพร้อมกับการสอบไม่ว่าจะสนามสอบการสอบเข้าแห่งไหน โดยภาพรวมแล้วการทดสอบของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงเพื่อเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มักจะมีแบบทดสอบ 2 ประเภท คือ แบบทดสอบปรนัย และแบบทดสอบประเภทอัตนัย

สำหรับข้อสอบปรนัยนั้น น้องหลายคนอาจจะไม่มีความกังวลเท่าไรนัก เพราะข้อสอบประเภทนี้มักให้เลือกตอบจากตัวเลือกที่แบบทดสอบให้มา แต่ต้องระวังให้ดีว่าตัวเลือกนั้น เช่น ถูกทั้งข้อ ก และ ข หรือ ไม่มีข้อใดถูก เป็นต้น แต่อย่างใดก็ตามน้องๆ ทุกคนที่เตรียมตัวสอบก็คงหลีกหนีการอ่านหนังสือไปได้ เพราะหากเปรียบเทียบข้อสอบปรนัยและอัตนัยแล้ว ข้อสอบปรนัยมีโอกาสผิดพลาดสูงยิ่งกว่าข้อสอบอัตนัยเสียอีก ซึ่งบางมหาวิทยาลัยจะใช้เกณฑ์การผ่าน 60เปอร์เซ็นของข้อสอบปรนัยเป็นเกณฑ์ผ่านก่อนที่จะพิจารณาตรวจข้อสอบอัตนัยต่อไป ดังนั้น น้องๆต้องระวังไว้ให้ดี นอกจากนี้  บางมหาวิทยาลัยจะออกแบบข้อสอบโดยรวมเอาเนื้อหาของแต่ละวิชามาไว้ด้วยกัน แล้วไปแยกวัดอีกทีตอนหลังสอบข้อสอบอัตนัยตามสาขาที่น้องๆเลือก

ข้อสอบอัตนัย ปัจุจุันแพร่หลายอย่างมากในการนำมาทดสอบผู้เข้าสอบ เพียงเพราะว่าข้อสอบอัตนัยนั้นสามารถวัดผู้เข้าสอบได้ในหลายด้าน เช่น ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ข้อสอบต้องการถาม หรือบางครั้งข้อสอบอาจให้แสดงความคิดเห็น ซึ่งน้องๆ จะถ่ายทอดออกมาให้ชัดเจน เข้าใจง่ายเป็นภาษาเขียน และสามารถถ่ายทอดออกมาให้เป็นธรรมชาติที่สุด


คำนำ : เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

เตรียมสอบเป็น "สิงห์" คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

ในโลกแห่งการศึกษาปัจจุบัน นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากอดีต ทั้งหลักการ ทฤษฎี รวมถึงแนวความคิดต่างๆ ของนักวิชาการหลายท่าน ที่มีวิวัฒนาการแตกออกจากความรู้เดิม ทำให้หลากหลายสาขาวิชา ต้องมีการประยุกต์หลักสูตรต่างๆ ให้เชื่อมโยงเข้ากับโลกแห่งยุคภิวัฒน์ และ รัฐศาสตร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หรือระดับสูง เนื่องจาก รัฐศาสตร์ เป็นการเรียนแบบสหวิทยาการ หมายถึง การเรียนรู้ในทุกด้านรอบตัว นำเอาความรู้และศาสตร์ต่างๆมาผสานกันได้อย่างลงตัวและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถาณการณ์ต่างๆ หรือการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม มิใช่เพียงศึกษาเรื่องของการเมือง การปกครองภาครัฐเท่านั้น เพราะสาขารัฐศาสตร์นี้ มีทั้งข่าวสารความรู้รอบตัวที่ผู้เรียนจะต้องทันยุคทันสมัยและตั้งใจค้นคว้าด้วยตนเองอยู่เสมอ


สารบัญ : เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

  เตรียมสอบเป็น "สิงห์" คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

  • รู้จัก...รัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ

เนื้อหาปกหลัง : เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

เตรียมสอบเป็น "สิงห์" คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

การเรียนทุกศาสตร์ทุกแขนงวิชามีความยากง่ายพอกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเอาใจใส่ของผู้เรียนเอง หากน้องๆตัดสินใจเลือก คณะรัฐศาสตร์ แล้ว ขอให้มั่นใจเลยว่า สิ่งที่เลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว และต่อจากนี้ไปอีกไม่กี่อึดใจ น้องๆก็จะได้รับความรู้+ ความสุขไปพร้อมๆกัน เพราะรัฐศาสตร์ คิอ สิ่งที่น้องเลือกแล้วรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

เตรียมสอบเป็น "สิงห์" คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์

คณะรัฐศาสตร์อาจเป็นสาขาวิชาที่น้องๆ หลายคนใฝ่ฝันที่จะได้เข้าศึกษา เนื่องจากสาขาวิชานี้เป็นศาสตร์ที่สามารถเปิดโลกทัศนืและทัศนคติให้แก่ตัวผู้ศึกษาได้อย่างกว้างไกล เพราะนอกจากจะต้องศึกษาเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง การบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว ยังต้องเรียนรู้และปรับตัวให้รับกับศาสตร์ความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมถึงข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดใหม่ขึ้นทุกวัน เราต้องคอยอัพเดตความรู้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ทันข่าว ทันเหตุการณ์ ทันสมัยในทุกช่วงจังหวะของชีวิต

การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวอยู่อย่างมาก พี่ขอให้น้องๆ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการก้าวเข้าสู่การเป็น "สิงห์" และไม่ว่าจะเป็นสิงห์สีใด ก็ขอให้น้องๆ มีความภาคภูมิใจในตนเองและเชื่อมั่นในความรู้ของตนเองอย่างสูงสุด ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ ฉ.สมบูรณ์