ติวฟิตพิชิตสอบภาษาไทย O-NET ม.3

สรุปเนื้อหาสาระสำคัญ เก็งข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 พร้อมเฉลย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

169.00 บาท

143.65 บาท

"คุณประหยัดไป 25.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ติวฟิตพิชิตสอบภาษาไทย O-NET ม.3

ติวฟิตพิชิตสอบภาษาไทย O-NET ม.3

เนื่องจากกระทรวง(ศึกษาธิการเห็นความสำคัญเเละความจำเป็นในการรักษาเเละยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน จึงกำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาเเห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educations Test) หรือ O-NET ขึ้นโดยมอบให้สถาบันทดสอบเเห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบทั้งในระดับประถมศึกษาเเละมัธยมศึกษาเพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะต้องวัดผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมกันทั่วประเทศประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี เพื่อนำผลคะเเนนที่ได้จากการทดสอบไปใช้ประเมินคุณภาพทางการศึกษาในระดับต่างๆในภาพรวม การทดสอบทางการศึกษาเเห่งชาติ ขั้นพื้นฐานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

คณะผู้เขียนเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำหนังสือ ติวฟิตพิชิตข้อสอบ ภาไทย O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยได้สรุปสาระสำคัญของเนื้อหา พร้อมทั้งเก็งข้อสอบเเละเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนเห็นเเนวข้อสอบ เเละเตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

คณะผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ คงจะอำนวยประโยชน์เเก่นักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-NET วิชาภาษาไทยตามสมควร

ด้วยความปรารถนาดี

(นายวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์) ในนามคณะผู้เขียน

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

สารบัญ : ติวฟิตพิชิตสอบภาษาไทย O-NET ม.3

  • พยางค์
  • คำ
  • มาตราตัวสะกด
  • ไตรยางค์
  • คำเป็น-คำตาย
  • การเทียบเสียงวรรณยุกต์
  • วลีหรือกลุ่มคำ
  • ประโยค
  • ชนิดของประโยค
  • ชนิดของคำ
  • การสร้างคำ
  • คำสมาน
  • อักษรนำ
  • อักษรควบ
  • คำพ้อง
  • คำราชาศัพท์
  • เครื่องหมายวรรคตอน
  • การใช้พจนานุกรมคำที่มักเขียนผิด
  • การอ่านพยางค์เบาเเละพยางค์หนัก
  • คำที่มักอ่านออกเสียงผิด
  • ภาษาพูด-ภาษาเขียน
  • การเเยกข้อเท็จจริงเเละข้อคิดเห็น
  • การใช้คำที่มีความหมายโดยตรงเเละความหมายโดยนัย
  • การใช้คำพูดที่ถุกต้องตรงตามความหมาย
  • การเขียนคำขวัญ
  • การเขียนคำคม
  • การเขียนคติพจน์
  • การเขียนโฆษณา
  • การเขียนเรียงความ
  • การย่อความ
  • การประชุม
  • คำขึ้นต้นเเละคำลงท้ายในการเขียนจดหมาย
  • การเขียนจดหมายกิจธุระ
  • โวหารในการเขียน
  • ภาพพจน์
  • หลักการสังเกตคำภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย
  • หลักการสังเกตคำภาษาเขมรในภาษาไทย
  • ศัพท์บัญญัติ
  • ศัพท์วิชาการ
  • คำสเเลง หรือคำคะนอง
  • วัจนภาษา เเละอวัจนภาษา
  • ภาษาถิ่น
  • สำนวนไทย
  • การอภิปราย
  • การโต้วาที
  • การยอวาที
  • การพูดติดต่อทางโทรศัพท์
  • การกล่าวคำอวยพร
  • การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
  • ประกาศ สารคดี บทความ
  • คำที่ควรรู้ความหมายเพื่อนำไปใช้วิเคราะเรื่องที่อ่าน
  • ลักษณะคำประพันธ์
  • เพลงพื้นบ้าน
  • เพลงกล่อมเด็ก
  • กวีโวหาร
  • เฉลยเก็งข้อสอบภาษาไทย O-NET ชั้น ม. ๓ ชุดที่ ๑
  • เฉลยเก็งข้อสอบภาษาไทย O-NET ชั้น ม. ๓ ชุดที่ ๒
  • เฉลยเก็งข้อสอบภาษาไทย O-NET ชั้น ม. ๓ ชุดที่ ๓
  • เฉลยเก็งข้อสอบภาษาไทย O-NET ชั้น ม. ๓ ชุดที่ ๔


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวฟิตพิชิตสอบภาษาไทย O-NET ม.3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวฟิตพิชิตสอบภาษาไทย O-NET ม.3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวฟิตพิชิตสอบภาษาไทย O-NET ม.3