เมื่อโลกพลิกผัน:การปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

หัวใจสำคัญของงานชิ้นนี้คือ ข้อเสนอที่ว่า มนุษย์เศรษฐกิจ ที่เป็นปัจเจกชนที่ สมเหตุสมผล คำนวณต้นทุน-ผลได้เพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
จำนวน :

1

500.00 บาท

475.00 บาท

"คุณประหยัดไป 25.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 19 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เมื่อโลกพลิกผัน:การปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

เมื่อโลกพลิกผัน:การปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

หัวใจสำคัญของงานชิ้นนี้คือ ข้อเสนอที่ว่า มนุษย์เศรษฐกิจ ที่เป็นปัจเจกชนที่ สมเหตุสมผล คำนวณต้นทุน-ผลได้เพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ที่เป็นอรรถประโยชน์สูงสุดนั้น ไม่ได้ดำรงอยู่มาแต่ไหนแต่ไร หากแต่เป็นผลิตผลของ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งก็คือ การเกิดขึ้นของ สังคมตลาด อันประกอบด้วยกระบวนการก่อรูปของรัฐสมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

คำนำเสนอ


คำนำ : เมื่อโลกพลิกผัน:การปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

ผู้ที่สนับสนุนโปลานยีและนักลัทธิสังคมนิยมส่วนใหญ่ปฏิเสธข้อวิพากษ์เหล่านี้จากพวกเสรีนิยม และพวกเขาก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าพวกเสรีนิยมในการแสดงความรังเกียจและประณามระบอบการเมืองแบบเบ็ดเสร็จที่อ้าง สังคมนิยม ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน แต่ถึงกระนั้น ข้อคิดทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนัยทางตรรกะและทางการเมืองว่าด้วยธรรมชาติของปัจเจกชนใน The Great Transformation ของโปลานยี ตลอดจนแนวคิดปรัชญาพื้นฐานของลัทธิสังคมนิยมโดยรวม ก็ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงและเป็นเป้าของการวิพากษ์จากผู้ที่อยู่คนละฟากฝั่งทางวิชาการและทางการเมืองต่อไป

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์


สารบัญ : เมื่อโลกพลิกผัน:การปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

  • ภาคหนึ่ง ระบบระหว่างประเทศ
  • ภาคสอง ความรุ่งเรืองและตกต่ำของระบบเศรษฐกิจตลาด
  • ภาคสาม ท่ามกลางความพลิกผัน

เนื้อหาปกหลัง : เมื่อโลกพลิกผัน:การปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

หัวใจสำคัญของงานชิ้นนี้คือ ข้อเสนอที่ว่า มนุษย์เศรษฐกิจ ที่เป็นปัจเจกชนที่ สมเหตุสมผล คำนวณต้นทุน-ผลได้เพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ที่เป็นอรรถประโยชน์สูงสุดนั้น ไม่ได้ดำรงอยู่มาแต่ไหนแต่ไร หากแต่เป็นผลิตผลของ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งก็คือ การเกิดขึ้นของ สังคมตลาด อันประกอบด้วยกระบวนการก่อรูปของรัฐสมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

คำนำเสนอรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เมื่อโลกพลิกผัน:การปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันได้รับเกียรติจากคุณภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลมากฝีมือที่ได้มอบต้นฉบับแปลหนังสือเล่มนี้ภายใต้ชื่อ เมื่อโลกพลิกผัน การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ให้จัดพิมพ์ คุณภัควดีไม่เพียงใช้ความอุตสาหะในการแปลหนังสือเล่มนี้ แต่ยังได้ทำเชิงอรรถผู้แปลเพื่ออธิบายเพิ่มเติมสำหรับผู้อ่านภาษาไทยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเแพาะผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ยุโรป

อนึ่ง หนังสือเล่มนี้มีทั้งเชิงอรรถของผู้เขียน ผู้แปล และกองบรรณาธิการเชิงอรรถของผู้เขียนใช้เลขโรมัน ส่วนเชิงอรรถของผู้แปลและกองบรรณาธิการใช้เลขอารบิกข้อมูลเพิ่มเติม : เมื่อโลกพลิกผัน:การปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เมื่อโลกพลิกผัน:การปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว