หลักสถิติ

- เข้าใจง่าย อธิบายหลักสถิติที่สำคัญอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างการประยุกต์และวิธีหาคำตอบ มีแบบฝึกหัดและกิจกรรมท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้และเสริมทักษะ
- เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกัยสถิติ ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการทดสอบไคสแควร์

จำนวน :

1

160.00 บาท

152.00 บาท

"คุณประหยัดไป 8.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักสถิติ


รายละเอียด : หลักสถิติ

- เข้าใจง่าย อธิบายหลักสถิติที่สำคัญอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างการประยุกต์และวิธีหาคำตอบ มีแบบฝึกหัดและกิจกรรมท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้และเสริมทักษะ
- เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกัยสถิติ ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการทดสอบไคสแควร์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว