ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก

ตำราเล่มแรกที่มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช่องปาก โดยมีการรวบรวมภาพเป็นจำนวนมากที่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฟัน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

 • 1

650.00 บาท

552.50 บาท

"คุณประหยัดไป 97.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก

ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก

เป็นตำราเล่มแรกที่มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช่องปาก โดยมีการรวบรวมภาพเป็นจำนวนมากที่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฟัน ตลอดจนโรคในช่องปากทั้งที่พบได้บ่อยและพบได้น้อย หรือโรคที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งทันตแพทย์ทั่วไปตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ถูกต้อง รวมทั้งจะเป็นความรู้สำหรับผู้อ่านที่เป็นประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจสุขภาพในช่องปากหรือผู้ป่วยที่มีโรคในช่องปากได้มีการแปลคำศัพท์เป็นภาษาไทยมากเท่าที่จะทำได้เพื่อความเข้าใจ ในส่วนท้ายเล่มมีดัชนีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูล


คำนำ : ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก

ตำราภาพเรื่อง ความผิดปกติของฟันและโรคทั่วไปในช่องปาก เล่มนี้ คณะผู้เขียนได้รวบรวมภาพผู้ป่วยและเรียบเรียงความรู้จากประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยในคลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและคลินิกตรวจพิเคราะห์โรค คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพที่ปรากฎในตำราเล่มนี้ประกอบไปด้วยภาพสีที่มีความชัดเจนและใช้เวลารวบรวมมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 30 ปี ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพโรคของฟันและโรคในช่องปากหลากหลายชนิดที่ทันตแพทย์สามารถพบได้บ่อยและมีบางชนิดที่มีโอกาสพบได้น้อยมาก รวมทั้งโรคในช่องปากที่มีความสัมพันะ์เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบต่างๆ ของร่างกาย เนื้องอก รอยโรคที่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร้งและมะเร็งในช่องปาก เป็นต้น ซึ่งแต่ละโรคที่มีความสำคัญกับชีวิตผู้ป่วยอย่างมาก นับว่าเป็นตำราเล่มแรกที่มีการรวบรวมภาพที่เป็นข้อมูลในผู้ป่วยคนไทยที่เกี่ยวกับโรคของฟันและโรคในช่องปากหลาหลายชนิด ซึ่งนิสิตทันตแพทย์สามารถนำไปใช่ประกอบการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิเคราะห์โรค นอกจากนี้ทันตอพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้อ่านที่เป็นประชาชนทั่วไป สามารถศึกษาภาพต่างๆ ที่ปรากฎในตำราเล่มนี้เพื่อไปใช่ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในช่องปากตนเอง รวมถึงอาจสามรถวินิจฉัยดรคในช่องปากของตนเองเบื้องตนได้นับว่าตำราเล่มนี้จะเป็นตำราเล่มแรกที่มีการเผยแพร่ความรู้โดยมีภาพของความผิดปกติเพื่อดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีดรคของฟันและโรคในช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ตำราเล่มนี้ได้แสดงถึงประสบการณ์ของผู้เขียนในแต่ละบท ซึ่งหวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการวินิจฉัยเบื้องต้นและจะมีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคของฟันและโรคในช่องปากอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพต่อไป


สารบัญ : ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก

  • ความผิดปกติของฟัน
  • ความผิดปกติของเยื่อเมือกช่องปาก
  • ถุงน้ำดีและพยาธิสภาพของกระดูก
  • โรคเหงือและปริทันต์
  • การติดเชื้อในช่องปาก
  • แผลในช่องปาก
  • โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
  • โรคในช่องปากที่มีแนวโน้มเกิดมะเร็ง
  • เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและโรคชนิดร้ายแรง
  • ความผิดปกติอื่นๆ


รีวิวโดยนักเขียน : ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้มีรายนามและหน่วยงานดังต่อไปนี้

คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาทันตพยาธฺวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย

คณาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ช่องปากอย่างยิ่ง

หน่วยปฏิบัติการวิจัยรอยโรคในช่องปาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคในช่องปาก

นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก และบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากทุกท่านที่ได้ร่วมมือดูแลผู้ป่วยอย่างดี

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อนถญาตให้พิมพ์ซ้ำภาพผู้ป่วยบางภาพในบทที่ 5 บทที่ 7 และบทที่ 8

ผู้ป่วยทุกท่านที่อนุญาตและให้ความร่วมมือในการถ่ายภาพในช่องปากข้อมูลเพิ่มเติม : ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก ดูทั้งหมด >

ลด 15%

129.00

109.65 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก