การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (MULTIVARIATE ANALYSIS)

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแปรหลายตัว โดยมีตัวแปรอิสระหลายตัว ส่วนตัวแปรตามอาจจะมีเพียงแค่ตัวเดียวหรือหลายตัว
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

330.00 บาท

280.50 บาท

"คุณประหยัดไป 49.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (MULTIVARIATE ANALYSIS)

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (MULTIVARIATE ANALYSIS)

หนังสือการวิเคราะห์ตัวแปลหลายตัว เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลายคณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาศาสตร์ วิจัยการศึกษา และสังคมศาสตร์ ที่ต้องไปศึกษาและนำหลักการไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำวิจัย

เนื้อหาประกอบด้วย

 • พืชคณิตของเมทริกซ์
 • การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว
 • การแจกแจงแบบปกติตัวแปรหลายตัว
 • การทดสอบสมติฐานตัวแปรหลายตัว
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรหลายตัว
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
 • การวิเคราะห์ปัจจัย
 • มาตรวัดหลายมิติ
 • การวิเคราะห์กลุ่ม
 • การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล
 • การวิเคราะห์จำแนกประเภท
 • การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
 • การวิเคราะห์เส้นทาง

คำนำ : การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (MULTIVARIATE ANALYSIS)

หนังสือการวิเคราห์ตัวแปรหลายตัว เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแปรหลายตัว โดยมีตัวแปรอิสระหลายตัว ส่วนตัวแปรตามอาจจะมีเพียงแค่ตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้ หรืออาจจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่มีตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามเลยก็ได้ ซึ่งในชีวิตจริงตัวแปรที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียว ดังนั้นการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว จึงมีบทบาทสำคัญสำหรับการดำเนินงานมนุษย์

หนังสือเล่มนี้นับเป็นหนังสือเล่มที่ 20 ซึ่งผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นสำหรับใช้สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในวิชา 05406109 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุเบื้องต้น และปริญญาโทในวิชา 05407119 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ในหลายคณะ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี แพทยศาสตร์ ที่ต้องไปศึกษาและนำหลักการไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำวิจัยทางการแพทย์ ทางการศึกษาหรือทางสังคมศาสตร์

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 14 บท คือ พืชคณิตของเมทริกซ์ การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว การแจกแจงแบบปกติตัวแปรหลายตัว การทดสอบสมติฐานตัวแปรหลายตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรหลายตัว  การวิเคราะห์องค์ปรกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัยมาตรวัดหลายมิติ การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก และการวิเคราะห์เส้นทาง


สารบัญ : การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (MULTIVARIATE ANALYSIS)

  • พืชคณิตของเมทริกซ์
  • การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว
  • การแจกแจงแบบปกติตัวแปรหลายตัว
  • การทดสอบสมติฐานตัวแปรหลายตัว
  • การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
  • การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรหลายตัว 
  • การวิเคราะห์องค์ปรกอบหลัก
  • การวิเคราะห์ปัจจัยมาตรวัดหลายมิติ
  • การวิเคราะห์กลุ่ม
  • การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล
  • การวิเคราะห์จำแนกประเภท
  • การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
  • การวิเคราะห์เส้นทาง

เนื้อหาปกหลัง : การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (MULTIVARIATE ANALYSIS)

หนังสือการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว เหมาะสำหับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลายคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี แพทศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาศาสตร์ วิจัยการศึกษา และสังคมศาสตร์ ที่ต้องการศึกษาาและนำหลักการไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์หรือการทำวิจัย

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 14 บท คือ พืชคณิตของเมทริกซ์การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว การแจกแจงแบบปกติตัวแปรหลายตัว การทดสอบสมมติฐานตัวแปรหลายตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรหลายตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรหลายตัว การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัยมาตรวัดหลายมิติ การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์สหพันธ์คาโนนิคัล การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก และการวิเคราะห์เส้นทางข้อมูลเพิ่มเติม : การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (MULTIVARIATE ANALYSIS)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (MULTIVARIATE ANALYSIS) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (MULTIVARIATE ANALYSIS)