สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

ความลึกลับของสีสัน การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสีในด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

988.00 บาท

938.60 บาท

"คุณประหยัดไป 49.40 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 37 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกที่เราอาจอาศัยอยู่นี้ ไม่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตก็ตาม ต้องมีสีอย่างใดก็อย่างหนึ่งเมสอ จนอาจกล่าวได้ว่าเรามีชีวิตอยู่ในจักรวาลของสีซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติจริงๆ รวมทั้งสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น สีที่ปรากฎในธรรมชาติรอบตัวเรา เช่น สีของท้องฟ้า ดิน น้ำ ไฟ ภูเขา ทะเลทราย ป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร

คำนำ : สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวว่าด้วยสี เชื้อสีหรือวัสดุให้สี และการทำให้วัสดุต่างๆ มีสี เช่น ระบายสี ทา สอดสี และย้อมสี โดยคำว่า สี นั้นเป็นคำที่ใช้หมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างได้ อาจหมายถึงแสงชนิดหนึ่งที่มีผมทำให้เกิดจักษุสัมผัส และเมื่อกระแสประสาทจากจอตาถูกส่งไปยังเนื้อสมองส่วนนอกส่วนการมองเห็น ทำให้เกิดการมองเห็นสี นอกจากนี้ยังมีเชื้อสีคือผงสีหรือสารสี ที่ใช้สำหรับวาด ทา หรือเขียน และผสมในเนื้อพลาสติก ส่วนสีย้อมนั้น ใช้ในการย้อมเส้นใยฝ้าย ไหม ขนสัตว์ และใยสังเคราะห์

ผู้เขียนกราบขอบพระคุณและระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เจริญ ธรรมพานิช คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้กรุณาวางรากฐานความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์ของสีให้ผู้เขียนไว้อย่างมั่นคง จนสามารถนำความรู้นี้ไปบูรณาการร่วมกับวิทยาการด้านต่างๆและถ่ายทอดสู่สังคมไทยในวงกว้างได้

ศาสตราจารย์กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2538-2542)

อดีตผู้ช่วยอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติคนแรก (2541-2548)


สารบัญ : สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

  • วิวัฒนาการของสี
  • การตั้งชื่อสี และระบบสรที่สามารถใช้อ้างอิงได้
  • ความรู้สึกในการมองเห็นสี
  • วิธีให้สีในจิตรกรรมฝาผนังไทยโดยใช้ระบบของมันเซลล์และซีไออี
  • จิตรกร จิตรกรรม และสี
  • สีของอัญมณีทับทิมและระบบการจัดชั้นหรือเกรดทับทิม

เนื้อหาปกหลัง : สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกที่เราอาจอาศัยอยู่นี้ ไม่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตก็ตาม ต้องมีสีอย่างใดก็อย่างหนึ่งเมสอ จนอาจกล่าวได้ว่าเรามีชีวิตอยู่ในจักรวาลของสีซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติจริงๆ รวมทั้งสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น สีที่ปรากฎในธรรมชาติรอบตัวเรา เช่น สีของท้องฟ้า ดิน น้ำ ไฟ ภูเขา ทะเลทราย ป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร


ข้อมูลเพิ่มเติม : สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม