HOT HIT ภาษาไทย สอบเข้า ม.4

คู่มือสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ และพิชิต O-NET ม.3

Tags : คู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด แนวข้อสอบ แบบทดสอบ เสริมทักษะ ภาษาไทย O-Net สอบเข้า ม.4

จำนวน :

1

145.00 บาท

137.75 บาท

"คุณประหยัดไป 7.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : HOT HIT ภาษาไทย สอบเข้า ม.4

เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็น

ครบทุกหลักการ ข้อควรจำ และข้อควรระวังเข้มข้นด้วยแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบพิชิตทุกสนามสอบเข้า และระบบ O-NET


คำนำ : HOT HIT ภาษาไทย สอบเข้า ม.4

การที่น้องๆ จะประสบความสำเร็จใจการเรียนและการสอบนั้นจำเป็นต้องมีความพยายามในการแสวงหาและศึกษาความรู้ให้รอบด้าน ทำความเข้าใจ จดจำ และสรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหาที่เรียน รวมทั้งฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ประเภทต่างๆ ให้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยจุดหมายประการต่างๆเหล่านี้พี่ๆ สำนักพิมพ์ PSP จึงได้จัดทำหนังสือ HOT HIT ภาษาไทยสอบเข้า ม.4 ขึ้น ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของทีมคณาจารย์ทีมมีคุณภาพ เพื่อให้น้องๆ ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบเข้า ม.4 และสอบ O-NET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1-2-3 เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และจดจำได้อย่างแม่นยำเพื่อใช้เตรียมตัวสอบเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET ม.3 อีกด้วย โดยอาจารย์ผู้เขียนได้เน้นประเด็นสำคัญของเนื้อหาที่ต้องใช้ในการสอบเข้า ม.4

HOT HIT ภาษาไทย สอบเข้า ม.4  เล่มนี้ประกอบไปด้วยส่วนเนื้อหาเข้มข้น ข้อควรจำ ข้อควรระวังในการทำโจทย์ และกลลวงของข้อสอบในแต่ละแบบ เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายระดับความยากง่ายที่ต่างกัน รวมทั้งได้เน้นย้ำไวยากรณ์ บทอ่าน และคำศัพท์ มีความสำคัญในการสอบเป็นพิเศษเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและจดจำ

พี่ๆ ทีมงานสำนักพิมพ์ PSP ทุกคนเชื่อว่า หนังสือ  HOT HIT ภาษาไทย สอบเข้า ม.4 เล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบปลายภาคเรียน การสอบ O-NET หรือสอบเข้า ม.4 ตามเป้าหมายที่น้องๆ ทุกคน ตั้งใจไว้ ขอให้น้องๆ โชคดี

ด้วยความปรารถนาดี

PSP


สารบัญ : HOT HIT ภาษาไทย สอบเข้า ม.4

  • ระบบเสียงภาษาไทย
  • การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
  • ความหมายของคำ
  • การสังเกตคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาอื่น
  • สำนวนไทย
  • คำราชาศัพท์
  • ชนิดของคำ
  • การสร้างคำ
  • คำสมาส
  • ระดับของภาษา
  • รูปแบบของจดหมาย
  • การพูด
  • การอ่านจับใจความสำคัญ
  • วรรณคดีไทย

เนื้อหาปกหลัง : HOT HIT ภาษาไทย สอบเข้า ม.4

พิชิต Admissions ใน 30 วัน

พิชิต O-NET ใน 30 วัน

Hot Hit Aamissions สู่มหาวิทยาลัยในฝันรีวิวโดยนักเขียน : HOT HIT ภาษาไทย สอบเข้า ม.4

พราวพร อ่วมเจริญ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มช.
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) ม.ศิลปากร
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาไทบคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร


ข้อมูลเพิ่มเติม : HOT HIT ภาษาไทย สอบเข้า ม.4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : HOT HIT ภาษาไทย สอบเข้า ม.4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว