หลักภาษาไทย ประถม ๑

ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

130.00 บาท

110.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักภาษาไทย ประถม ๑

เนื้อหาในเล่มเน้น หลักภาษาไทย เพื่อความถูกต้องในการสื่อสาร พร้อมกิจกรรมท้ายบทและแบบทดสอบรวม มากกว่า 400 ข้อ

 


คำนำ : หลักภาษาไทย ประถม ๑

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งผู้จัดทำให้รวบรวมความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับที่เริ่มหัดอ่านและหัดเขียน เพื่อสร้างความเข้าใจในภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเด็กๆ ทุกคน ที่จะต้องเติบโตไปได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตามกาลเทศะ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเข้าใจง่าย และสรุปสาระสำคัญไว้ครบถ้วน ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาหนังสือไม่มากก็น้อย

หากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ด้วยความปราถนาดี

PATTER SU TUTOR


สารบัญ : หลักภาษาไทย ประถม ๑

  • เตรียมพร้อมดีไม่มีปัญหา
  • สระ
  • มาตราตัวสะกด
  • อักษรควบและอักษรนำ
  • การผันคำ
  • คำคล้องจอง
  • การแต่งประโยค
  • การฟัง การดู การพูด
  • แบบฝึกหัดรวมชุดที่ ๑
  • แบบฝึกหัดรวมชุดที่ ๒

เนื้อหาปกหลัง : หลักภาษาไทย ประถม ๑

หนังสือเล่มนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะทั้งด้านการอ่านและเข้าให้เด็กโดยเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่เรื่อง พยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ อักษรตามการผัน มาตราตัวสะกด อักษรนำ อักษรตามการผันคำ คำคล้องจอง การแต่งประโยค การฟัง การดู และการพูด โดยในทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีกิจกรรมทดสอบความเข้าใจในหน่วยนั้นๆ และท้ายเล่มจะมีแบบทดสอบให้เด็กได้ประเมินผลว่ายังขาดความเข้าใจในเรื่องใดซึ่งจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆ แก่เด็กได้

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หลักภาษาไทย ประถม ๑

การประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก่อนจะก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางมักเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย ส่งผ่านสู่กระบวนการวางแผน ตามมาด้วยการลงมือปฏิบัติ ปิดท้ายด้วยการวัดผล เมื่อผลที่ได้รัีบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ย่อมหมายถึงเป้าหมายครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับการที่พ่อแม่ผู้ปกครองวางเป้าหมายให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนเก่งและคนดีของสังคม นอกเหนือจากความรักความอบอุ่นที่มอบให้แก่เด็กแล้ว การมอบการศึกษาที่ดีนับเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเด็กวัยอนุบาลจนถึงประถมศึกษา เพราะจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิต เสริมพัฒนาการทุกด้านให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าในตัวเอง และมีพลังสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม

หนังสือนับว่าเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญของการศึกษา ซึ่งทางสำนักพิมพ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ อาทิ ความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา (สำคัญมาก) รูปเล่มและภาพประกอบสวยงามเหมาะสมตามวัยเด็ก คุณภาพของวัสดุที่ใช้ เป็นต้น เพราะเรามั่นใจว่า หนังสือที่ดีหนึ่งเล่มไม่สามารถวัดด้วยมูลค่าของเงินตรา แต่สิ่งนี้คือมูค่าทางจิตใจ ที่เรามีโอกาสเป็นส่วนเล็กๆ ในการสร้างรากฐานทางปัญญาให้กับประชากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

ด้วยรักและความปรารถาดี

สำนักพิมพ์บียอนด์คิดส์

(ประถมศึกษา)

 ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักภาษาไทย ประถม ๑

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักภาษาไทย ประถม ๑ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลักภาษาไทย ประถม ๑