โรงละครของมนุษย์ต่างดาว (The Opera of Aliens)

เห็นความแน่นอนที่ไร้ความอน่นอน เห็นชีวิตเล็ก ๆ ที่เรียกว่ามนุยษ์เป็นเพียงองค์ประกอบธุลีเดียวในหัวงจักราล
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

130.00 บาท

110.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : โรงละครของมนุษย์ต่างดาว (The Opera of Aliens)

บ่อยครั้งของการเฝ้ามองท้องฟเา ทำให้นึกไปว่าดวงดาวเกลื่อนฟ้าที่เห็นกำลังเห็นความเป็นไปของโลกเราไหม ถ้านับเอาเรื่องทฤษฎีการเดินทางของแสงมาตั้งต้น โลกเราก็เป็นเพียงดาวส่องแสงนิ่งดาวเล็ก ๆ อันอยู่ห่างไกลจากดาวอีกหลายล้านดวง ดาวที่อยู่ห่างไหลออกไปหลายหมื่นล้านปีแสงอาจกำลังเห็นลาวาเดือดที่ไหลท่วมเมือง และชีวิตชาวปอมเปอี หรือดาวที่อยู่ห่างออกไปอีกไกลโพ้นคงเห็นช่วงที่ไดโนเสาร์กำลังสูญพันธุ์ และถ้าเหล่าดวงดาวนั้นไม่ใช่ดาว แต่กลับเป็นดวงตาของมนุษย์ต่างดาวที่เฝ้ามองดูอยู่ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บนโลกนี้จะถูกทำให้มองเห็นอย่างไร


สารบัญ : โรงละครของมนุษย์ต่างดาว (The Opera of Aliens)

  • ฉันเริ่มเขียนบทกวีรักอีกครั้งระหว่างพายุฤดูร้อย
  • ครบรอบวันที่ไม่ได้แต่งงาน
  • เป็นคนนิรนามในความคำนึง
  • ไม่มีจดหมายรักในตู้รับไปรษณีย์
  • หญิงผู้แก้ตัวให้นางโมราและกากี
  • เสรีชน
  • นิยายโลก
  • พรากเจตนารมณ์ของธรรมชาติ
  • ไม่มีคาร์โลไฮเดรตที่ดีพอจะให้พลังงาน
  • ยุทธภูมิในความว่างเปล่า
  • โลกคือละครของมนุษย์ต่างดาว
  • ล้านปีแสงแห่งความโดดเดี่ยว
  • บันทึกของเด็กหญิงลูกบุญธรรม
  • อันไดเล่าจะดับทุกข์เข้ญที่เป็นอยู่
  • facebook
  • ขออภัยท่านถูกกำจัดช่องในการรับชม
  • ร่ำเทวษ : เมื่อครั้งมีเรื่องวุ่นวายในห้องประชุม
  • แม้พรหมยังพบอภัยในหน้าที่สอง
  • บ่อของแม่
  • ฝันหัวใจ
  • เสียงเพลงภูเขาตะวันตก
  • ดวงตาดาวบนดอยรอยเท้าสุดท้ายในป่า
  • สบตากับสิ่งสาบสูญ
  • อาณาจักรเก่าแก่บนโลก
  • โครงการปลูกถ่ายหัวใจ
  • ชายชราผู้ตั้งเข็มนาฬิกาในพิพิธภัณฑ์
  • ไร้เผ่าพันธุ์หัวทิ่มที่ขั่วโลกใต้
  • สองนายอัปสราผู้รอดชีวิตจากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
  • เสียงเซ็งแซ่ซาวเวียด
  • ยังเห็นจันทราสอยู่เหนือยอดชเวดกอง
  • ดวงไฟประหลาดเหนือนานฟ้าฉนวนกาชา
  • บัลเล่ต์ที่ไร้ข้อเท้า
  • ใในสายตานกอนาโตเลีย
  • หุบเขาของคนอายุยืนยาวที่สุดในโลก
  • ความตายบนทางสายไหม

   


เนื้อหาปกหลัง : โรงละครของมนุษย์ต่างดาว (The Opera of Aliens)

บนผืนดินอาศัยที่ทึกทักเอาเองว่ามีพระจันทร์และดวงดาวเป็นของตนเองลาดเทของไหล่เขาที่อยู่ทำให้มองชีวิตความเป็นไปบนผิวดินและเส้นขอบฟ้าในอีกมิติหนึ่งที่ต่างออกไป

บ่อยครั้งของการเฝ้ามองท้องฟเา ทำให้นึกไปว่าดวงดาวเกลื่อนฟ้าที่เห็นกำลังเห็นความเป็นไปของโลกเราไหม ถ้านับเอาเรื่องทฤษฎีการเดินทางของแสงมาตั้งต้น โลกเราก็เป็นเพียงดาวส่องแสงนิ่งดาวเล็ก ๆ อันอยู่ห่างไกลจากดาวอีกหลายล้านดวง ดาวที่อยู่ห่างไหลออกไปหลายหมื่นล้านปีแสงอาจกำลังเห็นลาวาเดือดที่ไหลท่วมเมือง และชีวิตชาวปอมเปอี หรือดาวที่อยู่ห่างออกไปอีกไกลโพ้นคงเห็นช่วงที่ไดโนเสาร์กำลังสูญพันธุ์ และถ้าเหล่าดวงดาวนั้นไม่ใช่ดาว แต่กลับเป็นดวงตาของมนุษย์ต่างดาวที่เฝ้ามองดูอยู่ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บนโลกนี้จะถูกทำให้มองเห็นอย่างไร

จากสายตาผู้เฝ้าดูนั้นคงเห็นชีวิตและสรรพสิ่งต่างเกิด-ดับมานัยไม่ถ้วน เป็นวงรอบที่เกิดซ้ำๆ จากสิ่งต่ำสุด จนถึงพัฒนาการอันสูงสุดและล่มสลายลงเพื่อรอการกำเนิดใหม่อีกครั้ง เห็นความแน่นอนที่ไร้ความอน่นอน เห็นชีวิตเล็ก ๆ ที่เรียกว่ามนุยษ์เป็นเพียงองค์ประกอบธุลีเดียวในหัวงจักราล ถ้าเป็นเช่นนั้น ผู้เฝ้ามองคงได้บันทึกเรื่องราวเก็บไว้สักที่ ประวัติศาสตร์แห่งความจริงของโลกคงอยู่ที่นั่นรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : โรงละครของมนุษย์ต่างดาว (The Opera of Aliens)

บนผืนดินอาศัยที่ทึกทักเอาเองว่าพระจันทร์และดวงดาวเป็นของตนเอง ลาดเทของไหล่เขาที่อยู่ทำให้มองชีวิตความเป็นไปบนผืนดินและเส้นขอบฟ้าในอีกมิติหนึ่งที่ต่างออกไป

บ่อยครั้งของการเผ้ามองท้องฟ้า ทำให้นึกไปว่าดวงดาวเกลื่อนฟ้าที่เห็น กำลังเห็นความเป็นไปของโลกเราไหมถ้านีบเอาเรื่องทฤษฎีการเดินทางของแสงมาตั้งต้นโลกเราก็เป็นเพียงดาวส่องแสงนิ่งดาวเล็กๆ อันอยู่ห่างไหลจากดาวอีกหลายล้านดวง ดาวที่อยู่ห่างไกลไปหลายหมื่นล้านปีแสงอาจกำลังเห็นลาวาเดือดที่ไหลท่วมเมืองและชีวิตชาวปอมเปอี หรือดาวที่อยู่ห่างออกไปอีกไกลโพ้นคงเห็นช่วงที่ไดโนเสาร์กำลังสูญพันธ์ และถ้าเหล้าดวงดาวนั้นไม่ใช่ดาว แต่กลับเป็นดวงตาของมนุษย์ต่างดาวที่เฝ้ามองดูอยู่ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้จะถูกทำให้่มองเห็นอย่างไรจากสายตาผู้เฝ้าดูนั้นคงเห็นชีวิตและสรรพสิ่งต่างเกิดดับมานับไม่ถ้วน เป็นวงรอบที่เกิดซ้ำๆ จากสิ่งต่ำสุดจนถึงพัฒนาการอันสูงสุดและล่มสลายลงเพื่อรอการกำเนิดใหม่อีกครั้ง เห็นความแน่นอนที่ไร้ความแน่นอนเห็นชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่ามนุษย์เป็นเพียงองค์ประกอบธุลีเดียวในห้วงจักรวาล ถ้าเป็นเช่นนั้น ผู้เฝ้ามองคงได้บันทึกเรื่องราวเก็บไว้สักที่ ประวัติศาสตร์แห่งความจริงของโลก คงอยู่ที่นั้น

ขอให้เพลิดเพลิน ขบคิดและรื่นรมย์ในโรงละครมนุษย์ต่างดาว

มุทิตา

มีนาคม 2559

 ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงละครของมนุษย์ต่างดาว (The Opera of Aliens)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โรงละครของมนุษย์ต่างดาว (The Opera of Aliens) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว