คิด Creative Thailand ปีที่8/3ธ.ค59(ฟรี)

จากแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่บทเรียนเพื่อการสืบสานพระราชปณิธานโครงการพระราชดำริกว่า 4,600 โครงการที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนชาวไทยในช่วง 7 ทศวรรษภายใต้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธาณที่จะขจัดปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นห่างไกล ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ แนวทางการดำเนินงานและคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการดำเนินการ จนทำให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงส่งผลดีต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
จำนวน :

1

ฉบับย้อนหลัง

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

loading