พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญฯ

พระเจ้าแผ่นดินของเรา

Tags : พระราชนิพนธ์ รวมบทความเกี่ยวกับราชวงศ์ หนังสือเล่มไทย

จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญฯ

พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย

"พระเจ้าแผ่นดินของเรา" พระองค์ทรงมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากกระบอบทหารเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยและด้วยมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้พระองค์ได้ทรงช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายต่อหลายครั้ง

ชาวไทยทุกคนได้ขนานพระนามว่า "พระเจ้าแผ่นดินของเรา" เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนพระราชณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" คือสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทดทูนคณะผู้จัดทำจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ "พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย" เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน


สารบัญ : พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญฯ

  • ทรงพระราชสมภพ
  • พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนี
  • ทรงพระเยาว์
  • เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทย
  • สมเด็จพระราชอนุชาครองราชย์
  • ครองราชย์
  • ทรงประสบอุปัทวเหตุ
  • ม.ร.ว. หญิง สิริกิติ์ กิติยากร
  • พระราชพิธี ราชาภิเษกสมรส
  • พระราชพิธี บรมราชาภิเษก


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญฯ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากพระราชกรณียกิจที่ำพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และพระบรมราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงบำเพ็ญ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกคน ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตล่าธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร "พระเข้าแผ่นดินของเรา" ทรงมีพระบารมีอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ กอปรด้วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีมากมายในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ ด้ายทรัพยากรน้ำ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นหนึ่งมนสถาบันสูงสูงที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทิดทูน "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ยังคงเป็นสถาบันที่สูงสุดในชีวิตของคนไทยทุกคน จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ "พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย" เพื่อจารึก ไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน

ชาวไทยทุกคนได้ขนานพระนามว่า "พระเจ้าแผ่นดินของพวกเรา" เพราะพระองค์ท่านเป็นพระเจ้าของแผ่นดินของพวกเราทุกคนอย่างแท้จริง

จากผู้เรียบเรียง

กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพฺศรีปัญญาข้อมูลเพิ่มเติม : พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญฯ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว