จิตวิทยาสำหรับครู

ตำราจิตวิทยาสำหรับครูเล่มนี้ เป็นการรวบรวมความรู้และหลักปฏิบัติเพื่อการเป็นครูที่มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลทั่วไปได้ด้วย โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของครู จิตวิทยาที่เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิเคราะห์และทำความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม หลักการกระบวนการแนะแนว การให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน วิธีการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน พร้อมกับสอดแทรกตัวอย่างและประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาในสถาบันอุดมศึกษามานานกว่า 30 ปี เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยในตอนท้ายของทุกบทผู้เขียนได้เสนอคำถามท้ายบทไว้ให้ผู้อ่านได้ลองตอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจด้วย

Tags : คู่มือสอบแข่งขัน คู่มือสอบบรรจุเข้าเพื่อทำงาน

จำนวน :

1

210.00 บาท

199.50 บาท

"คุณประหยัดไป 10.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : จิตวิทยาสำหรับครู

ตำราจิตวิทยาสำหรับครูเล่มนี้ เป็นการรวบรวมความรู้และหลักปฏิบัติเพื่อการเป็นครูที่มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลทั่วไปได้ด้วย โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของครู จิตวิทยาที่เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิเคราะห์และทำความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม หลักการกระบวนการแนะแนว การให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน วิธีการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน พร้อมกับสอดแทรกตัวอย่างและประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาในสถาบันอุดมศึกษามานานกว่า 30 ปี เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยในตอนท้ายของทุกบทผู้เขียนได้เสนอคำถามท้ายบทไว้ให้ผู้อ่านได้ลองตอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจด้วยข้อมูลเพิ่มเติม : จิตวิทยาสำหรับครู

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยาสำหรับครู ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว