พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

Tags : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

199.00 บาท

189.05 บาท

"คุณประหยัดไป 9.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี

หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งได้จารึกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลปัจจุบันมิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา เพื่อประโยชน์สำหรับการค้นคว้าอ้างอิงในภายภาคหน้า และอาจสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้อ่าน ในการทำคุณงามความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 บท โดยสรุปได้ดังนี้

- บทที่ 1 ความเป็นมาของคณะองคมนตรี

- บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

- บทที่ 3 รวมบทความที่องคมนตรีแต่ละคนในคณะองคมนตรีปัจจุบัน บรรจงเรียงร้อยเรื่องราว ถ่ายทอดเหตุการณ์ และความรู้สึกประทับใจในการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท

- บทที่ 4 ประวัติย่อขององคมนตรีแต่ละคนในคณะองคมนตรีปัจจุบันข้อมูลเพิ่มเติม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว