ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ย่อหลักกฏหมาย อ่านเข้าใจง่าย ศึกษาได้ด้วยตัวเอง
จำนวน :

1

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 การจะดำรงชีวิตให้มรความสงบสุขในสังคมปัจจุบัน จำเป็นจะต้องรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่น และป้องกันการสูญเสียสิทธิต่างๆ ของตนไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์รวมทั้งไม่ไปละเมิดผู้อื่น เรามักจะได้ยินกันเสมอว่า มีการทำสัญญาเสียเปรียบไม่เป็นธรรม ลูกหนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบ เจ้าหนี้ถูกโกง สูญเสียบ้านและที่ดินไปเพราะการขายฝาก การทำให้ผู้อื่นเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ถูกละเมิดแล้วไม่ได้รับค่าชดใช้ ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐข่มขู่หรือไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้ร้องทุกข์ไว้ อยากทำพินับกรรมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรฯลฯ เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหรือน้อยมากหากทุกคนมีความรู้ในเรื่องกฎหมายบ้าง ดังนั้นการศึกษากฎหมายทั่วไปจึงมีความจำเป็นสำหรับทุกคนมาก เนื้อหาสาระของหนังสือนี้ เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเขียนให้อ่านและเข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบ หนังสือนี้ไม่ใช่ตำราเรียนสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ ดังนั้นถ้าผู้อ่านต้องการทราบเรื่องใดอย่างลึกซึ้งจำเป็นจะต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำหนังสือไว้ท้ายบทแล้วทุกบท นอกจากนี้ในตอนต้นของหนังสือนี้ (บทที่ 1-2) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะกฎหมาย ประเภท และการจัดทำกฎหมาย การใช้การตีความกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม เหมาะสำหรับผู้สนใจอยากใคร่รู้ข้อมูลเพิ่มเติม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว