น้องอินทร์ชวนช้อป! "ช้อปดีมีคืน" ลดหย่อนภาษี 63

จะช้อปหนังสือ หรือ eBook ก็สามารถนำใบกำกับภาษีไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้วงเงินสูงสุดที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท

โครงการ "ช้อปดีมีคืน" มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบ VAT ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2563 เริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แต่ใครจะสามารถซื้อสินค้าอะไร เพื่อลดหย่อนภาษีได้บ้าง ไปดูกันเลย!

 

"ช้อปดีมีคืน" ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง?

มาตรการช้อปดีมีคืน อีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบ VAT โดยเป็นการซื้อสินค้าที่เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2563 ที่จะต้องยื่นในเดือนมีนาคม 2564 โดยมาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 แต่จะต้องซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT เท่านั้น! และสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

ใครสามารถใช้สิทธิ์ได้บ้าง?

 

คนที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ คือ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคล สิทธิ์ "ช้อปดีมีคืน" ไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ แต่ต้องไม่ใช้สิทธิ์ในโครงการต่อไปนี้

- โครงการคนละครึ่ง

- โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 กรณีที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไว้แล้ว ต้องไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน แล้วสิทธิ์นั้นจะยกเลิก หลังจากนั้นถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้

ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง?

 

 

  1. สินค้าและบริการที่ "เข้าร่วม" เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท ได้แก่

- สินค้าและบริการทั่วไป

- สินค้า OTOP

- หนังสือทั้งแบบเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)*

* การสั่งซื้อ eBook เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี ต้องซื้อผ่านทาง Naiin.com และแอปฯ Android เท่านั้น

* การซื้อ eBook ผ่านระบบ iOS ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากบริษัทแอปเปิล (Apple Inc.) เป็นบริษัทต่างประเทศ

 

  1. สินค้าและบริการที่ "ไม่เข้าร่วม" มาตรการ ได้แก่

- เหล้า เบียร์ ไวน์

- บุหรี่หรือยาสูบ

- ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะ

- ค่าซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เรือ

- ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์

- ค่าบริการจัดนำเที่ยว

- ค่าที่พัก โรงแรม

* นอกจากนี้ สินค้าหรือบริการบางประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% อยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น

- ผัก และ ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป

- เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา

- ทองคำแท่ง

- ค่ารักษาพยาบาล

- ค่าทำศัลยกรรม

หากยื่นภาษี ต้องใช้อะไรเป็นหลักฐาน?

 

หลักฐานที่ใช้ในการลดหย่อนภาษี คือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และ ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งต้องมีชื่อผู้ซื้อระบุไว้ชัดเจนว่าเราเป็นคนซื้อ

- กรณีใบกำกับภาษี = ใช้กับสินค้าและบริการที่มี VAT

- กรณีใบเสร็จรับเงิน = ซื้อ OTOP (ที่ไม่จด VAT) และหนังสือกับอีบุ๊ค (ยกเว้น VAT)

โดยมาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

การขอลดหย่อนภาษีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรานำบิลค่าใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งรายการช้อปดีมีคืนที่ใช้สิทธิ์นี้ เป็นรายการลดหย่อนภาษี ไม่ใช่ ลดภาษี ดังนั้นตรวจสอบให้ดีว่า เราเสียภาษีไหม? เสียในอัตราไหน? และใช้แล้วจะลดภาษีได้กี่บาท? เพราะมันคือการได้เงินคืนบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้เงินคืนเต็มจำนวนจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ลองคำนวณเงินลดหย่อนภาษี ในกรณีช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท

- เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน

- เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

- เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

- เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท

- เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท

- เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท

- เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท

- เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

 

หมายเหตุ:

 

 * 

ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีที่ Naiin.com ทางเจ้าหน้าที่จะออกใบกำกับภาษีตามวันที่ ที่ขึ้นอยู่กับลำดับออเดอร์และการจัดสินค้าและไม่สามารถขอใบกำกับภาษีย้อนหลังได้