ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนสำนักพิมพ์ ณ เวทีกิจกรรม งานมหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่ 2 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

จากซ้ายไปขวาแถวบน : คุณจันทนา สายชุม Senior Channel Manager บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด, ตัวแทนจากสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ, คุณมนตรี  ทิพย์ประเสริฐ ประธานกรรมการ สำนักพิมพ์เฟิร์สเพจ, ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด,คุณอลีน  เฉลิมชัยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด สำนักพิมพ์ไดฟูกุ, คุณสิทธิเดช  แสนสมบูรณ์สุข บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์ บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด , คุณศิริกุล  จารุจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด

จากซ้ายไปขวาแถวบน : ตัวแทนจาก บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด ,คุณอารียามณี  ปฏิบัติชอบ สำนักพิมพ์เฟยฮุ่ย Mister. TARO IWASAKI Managing Director คาโดคาวะอมรินทร์ สำนักพิมพ์ฟีนิกซ์, คุณองอาจ จิระอร ที่ปรึกษาสายงานสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, คุณเจติยา โลกิตสถาพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด มหาชน

 

 

ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารร้านนายอินทร์ และ ตัวแทนสำนักพิมพ์ในเครืออมรินร์ กรุ๊ป ณ เวทีกิจกรรม งานมหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่ 2 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์5 ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารร้านนายอินทร์ และ ตัวแทนสำนักพิมพ์ในเครืออมรินร์ กรุ๊ป ณ เวทีกิจกรรม งานมหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่ 2 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์จากซ้ายไปขวา : คุณจักรวุธ  ใจดี  ผู้อำนวยการฝ่ายStrategic Planning บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด,คุณองอาจ  จิระอร ที่ปรึกษาสายงานสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน ,ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด , Mister. TARO  IWASAKI Managing Director คาโดคาวะอมรินทร์ สำนักพิมพ์ฟีนิกซ์ ,คุณกฤตภาส  ฐิติชาญชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ DIGITAL แอปพลิเคชั่น นายอินทร์ปัณณ์

 

ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับพันธมิตรในการจัดงาน มหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่ 2 ณ เวทีกิจกรรม งานมหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่ 2 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์3. ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับพันธมิตรในการจัดงาน มหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่ 2 ณ เวทีกิจกรรม งานมหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่ 2 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

จากซ้ายไปขวา คุณอรุณโรจน์  จานทอง Event Marketing บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , คุณธีรพจน์  โชคอนันต์ตังค์  Senior Vice President Credit Card Business  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด , คุณเปรมพร  สายแสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์, ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ,  คุณธีรนันท์  กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอเชียล (ประเทศไทย),คุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ Country Manager, WeTV Thailand (ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย) บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณกฤตภาส  ฐิติชาญชัยกุ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ DIGITAL  แอปพลิเคชั่น นายอินทร์ปัณณ์

 

บรรยากาศนักอ่านเดินเลือกซื้อหนังสือนิยายในงาน มหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่ 2 วันที่ 23 ต.ค – 1 พ.ย.63 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

 

(23 ต.ค.63 ) กลับมาพบกันอีกครั้งกับ ที่สุดของงานหนังสือที่รวบรวมหนังสือนิยายเอาไว้มากที่สุด ในงาน “มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2”  ในวันที่ 23 ต.ค. ถึง 1 พ.ย. 63 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ในคอนเซ็ปต์ Paper World  เนรมิตโลกแห่งกระดาษที่รวบรวมทุกเรื่องราวจากปลายปากกาที่จรดลงบนกระดาษ นำไปสู่โลกแห่งจินตนาการอันยิ่งใหญ่ของนักอ่าน

บรรยากาศนักอ่านเดินเลือกซื้อหนังสือนิยายในงาน มหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่ 2 วันที่ 23 ต.ค – 1 พ.ย.63 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

 

และยังได้หยิบยกแรงบันดาลใจจากนิยายที่ได้รับความนิยมในปีนี้มารวมไว้ในงาน รวมไปถึงจากวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเช่น เจ้าชายน้อย ,ในสวนลับ, ต้นส้มแสนรัก, บ้านเล็กในป่าใหญ่ ฯลฯ ภายในงานอัดแน่นไปด้วยหนังสือนิยายจากสำนักพิมพ์ชื่อดังมากมาย อาทิ เครืออมรินทร์ฯ , ฟีนิกซ์, เครือแจ่มใส ,เฟยฮุ่ย, แสงดาว ,ไดฟูกุ ,เครือสยามอินเตอร์บุ๊คส์, นานมี บุ๊คส์, เฟิร์สเพจ ,พูนิก้า, วิบูลย์กิจ และ เครือสถาพรบุ๊คส์

มุมถ่ายถ่ายภาพเอาใจคอนิยายในงาน มหกรรมนิยายนานาชาติครั้งที่ 2 วันที่ 23 ต.ค – 1 พ.ย.63 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

 

พร้อมจัดเต็มโปรโมชันส่วนลด และของแถมมากมาย รวมไปถึงกิจกรรมอัดแน่น ตลอด 10 วันเต็มเพื่อเอาใจนักอ่านในงาน ร่วมเปิดจินตนาการอันยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันที่งาน “มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2” ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. ถึง 1 พ.ย. 63 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.naiin.com เฟซบุ๊ก International Novel Festival และ ร้านนายอินทร์