ตามที่ประเทศเมียนมาได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 รอบที่ 2 แพร่กระจายไปยังเมืองสำคัญ และเมืองเศรษฐกิจต่างๆ ทำให้รัฐบาลเมียนมาได้มีการออกมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งการควบคุมการเข้าออกระหว่างเมือง และมาตรการ Lock Down พื้นที่ในเขตเมืองย่างกุ้ง ทั้ง 36 เขต เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา

ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้มีการประเมินว่าตัวเลขของผู้ประสบภัยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจเกิดอุปสรรคด้านการขาดแคลนสิ่งของทางด้านสุขอนามัยที่จำเป็น อาทิ ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก น้ำยาล้างมือ ชุดเครื่องมือแพทย์ ถุงมือ เป็นต้น

 อมรินทร์ กรุ๊ป ในฐานะพันธมิตรเครือข่ายโครงการ “มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19 เมียนมา” จัดขึ้นโดย สภาธุรกิจไทย-เมียนมา (Thai-Myanmar Business Council : TMBC) พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือ และจัดมองสิ่งของ-ทุนทรัพย์ ให้แก่ประเทศเมียนมา จึงขอเรียนเชิญประชาชน ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนบ้านชาวเมียนมาให้พ้นภัย ไวรัส Covid-19 ผ่าน โครงการ “มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19 เมียนมา” ด้วยการบริจากทุนทรัพย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ภายในวันที่ 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 และจะมีกำหนดการส่งมอบ ทุนทรัพย์- เวชภัณฑ์ให้แก่ประเทศเมียนมา ในวันที่ 12 ต.ค. 63

 

โดยผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์  สามารถแจ้งความประสงค์ โดยการสแกน Google Form ณ จุดรับบริจาค ซึ่งการบริจาคจะทำผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ธนาคาร กรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์ เลขที่บัญชี 009-1-71583-0 เท่านั้น โดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม จะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ได้รับจริงโดย และสภาธุรกิจไทย-เมียนมา จะนำทุนทรัพย์ของท่านไปทำการจัดซื้อสิ่งของเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบต่อไป

 

ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเวชภัณฑ์ต่างๆ สามารถส่งสิ่งของได้ที่ จุดรับ ทั้งในประเทศไทย และประเทศเมียนมา ได้แก่

  • ประเทศไทย สามารถจัดส่งสิ่งของบริจาคได้ 2 จุด ได้แก่
    • ศูนย์หนังสือซีเอ็ด ทุกสาขา โดยการสแกน Google Form ณ จุดรับบริจาคเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งความประสงค์
    • สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ติดต่อ ส่วนงานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา โดยจะมี Google Form ณ จุดรับบริจาคเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งความประสงค์
  • ประเทศเมียนมา

สามารถจัดส่งสิ่งของบริจาคได้ที่สำนักงาน MTCCI (Myanmar Thai Chamber of Commerce and Industries) ณ เมืองย่างกุ้ง โดยจะมี Google Form ณ จุดรับบริจาคเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งความประสงค์

 

โดยผู้ที่สนใจโครงการ “มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19 เมียนมา” สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาธุรกิจไทย-เมียนมา อีเมล : thaimyanmar.fti@gmail.com  หรือโทรศัพท์ 02-345-1131 / 02-345-1141/ 02-345-1133/ 02-345-115