เนื่องด้วยสถาการณ์ในปัจจุบันที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการออกมาช้อปหนังสือที่หน้าร้าน นายอินทร์จึงขอมอบสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกนายอินทร์ ด้วยการเปลี่ยนแต้มสะสมสมาชิกมาที่ naiin.com เพื่อให้นักอ่านได้เปลี่ยนช่องทางการช้อปให้ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น โดยไม่เสียโอกาสในการใช้คะแนนสะสม และสิทธิประโยชน์จากนายอินทร์

 ขั้นตอนการเชื่อมระบบสมาชิกนายอินทร์และ naiin.com

  • เข้าสู่ระบบ naiin.com
  • เลือกหัวข้อ “ข้อมูลส่วนตัว” จากหน้า “บัญชีของฉัน”
  • เลือก “เพิ่มบัตรสมาชิก”
  • ทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อมูลบัตรสมาชิก พร้อมกด “บันทึก”

ขั้นตอนการแลกคะแนนสมาชิกนายอินทร์

  • เข้าสู่ระบบ naiin.com
  • เลือกหัวข้อ“ข้อมูลส่วนตัว” จากหน้า “บัญชีของฉัน”
  • เลือก “แลกคะแนนสะสม” จากบัตรสมาชิกที่เชื่อมบัญชีไว้
  • แลกคะแนนสะสมตามจำนวนที่ต้องการ

 

*คะแนนสะสมที่แลกเป็นคะแนนสะสม naiin.com แล้ว ไม่สามารถแลกกลับมาเป็นแต้มสะสมของนายอินทร์ได้