นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 2

@แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น

กลับมาอีกครั้งตามเสียงเรียกร้อง !! กับงาน “นายอินทร์สนามอ่านเล่น”

Book Buffet 199 บาท เปิดให้เข้าในโซนรอบละ 250 คน โดยจะมีทีมงานทำการแจกบัตรคิว

เพื่อความเป็นระเบียบของการเข้าร่วมกิจกรรม

บุฟเฟ่ต์ถุงแตก ครั้งใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม แล้วพบกันที่งาน 

**รอบเวลา Book Buffet อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**