มาทำ Slime กันเถอะ!

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ จินตนาการ และทักษะของน้องๆ

มาร่วมสนุกไปพร้อมๆ กับ Elmer's

"เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียน"

Workshop By ELMER'S

วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 เวลา 11.00 - 17.00 น.

ที่ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์