ฉลองนายอินทร์ครบรอบ25ปี

 

ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าสมาชิก เพียงซื้อสินค้าที่ร้านนายอินทร์ทุก 300 บาท มีสิทธิ์ลุ้นรับ Smartphone Samsung S9 64 GB จำนวน 5 รางวัลและ Gift voucher จำนวน 25 รางวัล

*หมายเหตุ : กรุณาเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันของรางวัล

 

 

 

กติการการร่วมสนุก
ลูกค้าสมาชิกร้านนายอินทร์ ซื้อสินค้าทุก 300 บาท ที่ร้านนายอินทร์ ทุกสาขา หรือผ่าน เว็บไซต์นายอินทร์ www.naiin.com มีสิทธิลุ้นรับรางวัลสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น เอส 9 จำนวน 5 รางวัล และ Gift voucher ร้านนายอินทร์ จำนวน 25 รางวัล

 

วิธีการและระยะเวลาร่วมสนุก

 • ลูกค้าสมาชิกร้านนายอินทร์ที่ซื้อสินค้าทุก 300 บาท ที่ 2 ช่องทางข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561จะได้รับคูปองเพื่อลุ้นรับสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น เอส 9 จำนวน 5 รางวัล และ Gift voucher ร้านนายอินทร์ จำนวน 25 รางวัล
 • กรรมการจะเป็นผู้สุ่มจับคูปองของผู้โชคดีอันดับที่ 1-5 เพื่อรับสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น เอส 9 จำนวน 5 รางวัล และผู้โชคดีอันดับที่ 6-30 เพื่อรับ Gift voucher ร้านนายอินทร์ จำนวน 25 รางวัล (การตัดสินของกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด)
 • หมดเขตร่วมสนุก วันที่ 15 กรกฎาคม 2561ของรางวัล
สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น เอส 9  64 GB จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 27,900 บาท และ Gift voucher ร้านนายอินทร์ จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 164,500 บาท

ผู้ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโดยการจับรางวัลที่ร้านนายอินทร์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้นใต้ดิน โซนโรบินสัน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และประกาศผลทาง website Naiin.com วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยร้านนายอินทร์จะติดต่อไปยังผู้ได้รับรางวัลทาง email จากร้านนายอินทร์ เพื่อยืนยันอีกครั้ง

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าสมาชิกร้านนายอินทร์ที่ซื้อสินค้าทุก 300 บาท ในช่วงวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561และปฏิบัติตามกติกาข้างต้นเท่านั้น
 • ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฎหมาย
 • ของรางวัลคือ สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น เอส 9 64 GB  จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 27,900 บาทและ Gift voucher ร้านนายอินทร์ จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
 • ของรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าสมาชิกนายอินทร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์หลังจากมีการติดต่อภายใน 30 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลนี้
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ บ.อมรินทร์ บุ๊ค จำกัด เลขที่ 108 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 • พนักงานบริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้