ซัมเมอร์มาแล้ว...

น้องอินทร์พาไปเที่ยวสวนน้ำคลายร้อนกันนะ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับฟรี "บัตรสวนน้ำรามายณะ พัทยา จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ"

หมายเหตุ: ผู้โชคดีทั้งหมดจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ หากมีการสละสิทธิ์

             ทางบริษัทฯ ขอมอบสิทธิ์ลำดับอื่นต่อไป

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าสมาชิกนายอินทร์เท่านั้น

2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือที่ร้านนายอินทร์ ทุกสาขา ในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2561 และซื้อผ่านเว็บไซต์ Naiin.com ที่จ่ายเงินเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น

3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง email: naiinmb@amarin.co.th หลังจากมีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลนี้

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

 

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล
1. บัตรสวนน้ำที่ได้รับรางวัลนี้ มีอายุการใช้งาน 3 เดือน (หมดเขตเดือนกรกฎาคม 2561)

2. บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า