NAIIN BOOKTALK EP.46 โฉมสะคราญล่มเมือง เล่ม 1

พูดคุยกับ เบบี้นาคราช ถึงเรื่องราวความเป็นมาและผลงานต่างๆมากมายทั้ง สามคราวิวาห์รัก,หงส์ฟ้อน มังกรเหิน 1-2 และเล่มใหม่ล่าสุด โฉมสะคราญล่มเมือง เล่ม 1

เนื้อเรื่องย่อ...

ดวงชะตาของนางถูกลิขิตไว้ให้เป็นเช่นนี้หรือ เป็นโฉมสะคราญที่งามล้ำเลิศเหนือผู้ใด แต่ต้องแต่งให้กับชายที่มิได้รักใคร่ อีกทั้งยังมีใจปรารถนาในหญิงอื่นที่มิใช่นาง ‘อวี๋กุยหวั่น’ อยู่ในจวนอัครเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ในราชสำนักแม้มิได้ทุกข์ร้อนสิ่งใด แต่จิตใจก็หาได้มีความสุขไม่ ผู้ได้ชื่อว่าเป็น ‘สามี’ ให้นางทุกอย่างที่นางอยากได้ ยกเว้น ‘ความรัก’ แต่นางเองก็มิได้ต้องการเพียงแค่ ‘ความรัก’ เช่นกัน นางดำรงอยู่เพื่อค้ำจุนเสริมส่งผู้มีสายเลือดเดียวกันและบัดนี้ตำแหน่งที่นางยืนอยู่ก็ทำให้นางได้เข้าใกล้คนผู้นั้นแล้ว!

ผู้เขียน : ตั่วตั่วอู่  สำนักพิมพ์ : แจ่มใส

ราคา : 289.00 บาท  ราคาสมาชิก : 274.55 บาท

โฉมสะคราญล่มเมือง เล่ม 1

https://www.naiin.com/product/detail/228706/