ร้านนายอินทร์ ขอปิดบริการชั่วคราว ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2560 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ร้านนายอินทร์ทั่วประเทศ ขอปิดบริการชั่วคราว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร