กิจกรรม "ทรงรักและรักพ่อ"

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560

ณ บริเวณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.

ภายในงานจะเป็นการหล่อรูปเหรียญในหลวงรัชกาลที่9 โดยการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรจากโครงการ

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ทำการหล่อรูปเหรียญประติมากรรมดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นงานชิ้นเดียวในโลกนำกลับไปบ้านพร้อมกับความภาคภูมิใจในผลงานของตัวท่านเอง