Naiinroadshow 2017 @ Porto chino

งานจัดตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กันยายน 2560 เท่านั้นนะคะ

ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้า Porto chino

โปรโมชั่นภายในงาน วันที่ 11-22 กันยายน 2560

- หนังสือในเครืออมรินทร์ : ซื้อ 1 เล่ม ลด 10% ,ซื้อ 2-3 เล่ม ลด 15% ,ซื้อ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%

- หนังสือจัดจำหน่ายโดยอมรินทร์ : ลด 10%

ตารางงานกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้า Porto chino

"วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560" และ "วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560"