Naiinroadshow2017: เด็กเอ๋ยเด็กดี @ Lotus Plusmall Bangyai

นายอินทร์สัญจร 2560

กองทัพหนังสือคุณภาพ ลดสูงสุดถึง 70%

พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน

วันจัดกิจกรรม วันที่ 2-15 สิงหาคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม ลาน  The Village Lotus Plusmall Bangyai