NAIIN BOOKTALK EP.16 ประโยคสัญลักษณ์ เล่ม 2

ประโยคสัญลักษณ์ เล่ม 2
ความในใจดูเหมือนพร้อมจะหลุดออกจากปากไป ทุกครั้งที่เจอกันเพื่อรอยยิ้มและความผูกพันนั้น ตัวฉัน จะเป็นอะไรก็ได้จะยังอยู่ตรงนี้ไหม ตรงที่ไม่มีความรู้สึกไหน แทนค่าส่วนที่เราทำหาย ใครเจ็บกว่ากันในวันที่ความเป็นเพื่อนกำลังเปลี่ยนไปภาพและคำ ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่ไม่อาจถูกเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์

ผู้เขียน : มุนิน
https://www.naiin.com/product/detail/212093