หนังสือคิดให้เล็กลง แล้วลงมือทำซะเล่มนี้ เสนอกลยุทธ์สร้างนิสัยที่ดีด้วยการฝึกตนเองให้มีวินัยจากการทำตามกฎเกณฑ์สมอง เพราะคนส่วนใหญ่จะล้มเหลวจากการทำสิ่งตรงกันข้ามกับที่สมองต้องการ 

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 7 ส่วน สามส่วนแรกกล่าวถึงความสัมพันธ์ของนิสัย สมอง และแรงจูงใจ สองส่วนต่อมาเป็นข้อสรุปเชิงวิทยาศาสตร์ สามส่วนสุดท้ายคือแบบฝึกหัดสำหรับปลูกฝังนิสัยที่ดี 

หนังสือ คิดให้เล็กลง แล้วลงมือทำซะ
ผู้เขียน : Stephen Guise
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How-to
https://www.naiin.com/product/detail/204140/

หรือหากสนใจหนังสือเล่มอื่นๆ จากสำนักพิมพ์อมรินทร์ How-to สามารถติดตามได้ที่ https://www.naiin.com/books/publisher/002251/