ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

นิทานอินเดีย

ส.พลายน้อย

สถาพร

9789748466217

196

145.0 x 210.0 x 12.0 cm

276 g

วรรณกรรมเยาวชนไทย

Paperback

Books

ราคา 150.00 บาท

142.50 บาท

Facebook Twitter Send to friend
อินเดียเป็นประเทศกว้างใหญ่ไพศาล จำนวนประชากรก็มีมากมายหลายร้อยล้านคน นอกจากนั้นภาษา ขนบธรรมเนียม ตลอดจนวิถีชีวิตก็แตกต่างกันออกไปอีกด้วย อินเดียได้ชื่อว่าเป็นอู่อารยธรรมที่เก่าแก่ดึกดำบรรพ์จึงเต็มไปด้วยตำนาน นิยาย นิทาน ที่สะสมเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา มีทั้งที่เรียบเรียงบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมุขปาฐะ

นิทานอินเดียในเล่มนี้เป็นเรื่องที่ได้แปลไว้เมื่อ 40 ปีมาแล้วก็มี แปลเพิ่มเติมในการพิมพ์ครั้งนี้ก็มี เป็นการรวมนิทานจากเมืองต่างๆ ของอินเดียเท่าที่มีหลักฐานแจ้งไว้ เช่น นิทานจากราชสถาน นิทานของแคชเมียร์ และบางเรื่องก็ไม่ทราบที่มาว่าเป็นนิทานของเมืองใด เป็นเรื่องชวนขบขันบันเทิงใจก็มี เป็นเรื่องแฝงคติธรรม แสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็มี แสดงวิถีชีวิตของพระราชาก็มี ติดตามเรื่องราวนิทานของอินเดียเหล่านี้ได้ในเล่มเลยค่ะ