ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

นาค

ศานติ ภักดีคำ

อมรินทร์

9786163874528

79

14.4 x 21.0 x 0.5 cm

140 g

ลัทธิ/ความเชื่อ

Paperback

Books

ราคา 89.00 บาท

80.10 บาท

Facebook Twitter Send to friend

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรากฎของนาค นับแต่อดีตที่เกี่ยวเนื่องผูกกันอยู่กับตำนานความเชื่อ ซึ่งหล่อหลอมพัฒนาจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งแห่งเสาหลักของงานศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในมิติของประวัติศาสตร์ โบรารณคดี ความเชื่อ และศาสนา ซึ่งง่ายต่อการอ่าน เพื่อที่จะทำให้เราได้เข้าใจถึงวิถีแห่งสังคมของผู้คนในแถบอุษาคเนย์นี้มากขึ้นด้วย ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่เราจะทำความเข้าใจความเป็นไทยได้หลากหลายมากขึ้น

"ชุดเทพ" ประกอบด้วย :

พระอินทร์ 

ครุฑ 

นาค 

พระนารายณ์