WHAT WILL MATTER หุ่นยนต์ / สมอง / คน

WHAT WILL MATTER หุ่นยนต์ / สมอง / คน

39 บมความว่าด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมที่สร้างโดยสมองคน ผลงานของ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล นักเขียนผู้เฝ้ามองความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The MATTER เจ้าของผลงาน MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมากและ WAKE ME UP WHEN ENDS ลืมตาในอนาคต

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

ข้อมูลเพิ่มเติม

สารบัญ

  • เบื้องหลังนางร้าย
  • ความเย็นเยียบของดุลพินิจ
  • ความเห็นแก่ตัวของปัญญาประดิษฐ์
  • สนามรบข่าวลวง
  • คอลัมน์นี้เขียนโดยหุ่นยนต์
  • โลกที่เธอไม่ให้ฉันเข้าใจ
  • เมื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ไม่เข้าใจปัญญาประดิษฐ์ที่ตัวเองสร้าง
  • เอาใจออกจากจอ
  • เล่มมุกก็ผิด
  • พื้นที่ห้ามบันทึก

รายละเอียด

WHAT WILL MATTER หุ่นยนต์ / สมอง / คน

39 บมความว่าด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมที่สร้างโดยสมองคน ผลงานของ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล นักเขียนผู้เฝ้ามองความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The MATTER เจ้าของผลงาน MOSTLY CLOUDY มีเมฆเป็นส่วนมากและ WAKE ME UP WHEN ENDS ลืมตาในอนาคต

รีวิว

0 คะแนน จาก 0 คน

 • 5 Stars
  0
 • 4 Stars
  0
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Star
  0