ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 59.00 บาท

56.05 บาท

E-Books

45.00 บาท

You save 24% (14 baht)
from books price
Facebook Twitter Send to friend

เรื่องนางสิบสอง
นิทานพื้นบ้าน เรื่องนางสิบสอง จากคำบอกเล่าปากต่อปาก
จากอดีต จนปัจจุบัน กลายเป็นตำนานของหญิงขี้เมา และชายยอดกตัญญู
มีข้อคิดสอนใจมากมาย ดังนี้

- ความรักของแม่ที่มีต่อลูก ยิ่งใหญ่เกินจะบรรยายได้
- ความดีจะเป็นเกราะคุ้มกันอันตรายจากสิ่งต่างๆ
- สุรา และของมึนเมา ทำให้เราขาดสติ
- ควรรู้จักให้อภัย ไม่คิดอาฆาตพยาบาท