ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด
กับเรื่องราวของการรปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาดินแดน โดยชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการรบเพื่อให้ได้ชัยชนะ การที่จะรู้เขารู้เราได้นั้นก็หมายถึง "การข่าว" ซึ่งก็มีหลายๆวิธีที่กองทัพใช้เพื่อให้ได้มา ไม่ว่าจะเป็นการส่งคนเข้าแอบแฝง ส่งกองกำลังลาดตระเวน ซึ่งหน่วยนี้จะถือเป็นหูและตาในแดนข้าศึก หรือ จะเรียกว่า หน่วยลาดตระเวนระยะไกล ซึ่งในเล่มนี้มีบอกไว้หมด ศึกษาอ่านกันได้สำหรับผู้ชอบเรื่องการทหารค่ะ