ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 160.00 บาท

144.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend

นำเสนอวิธีในการปลูกพืชทางการเกษตรง่ายๆ ที่สามารถปลูกเองได้ เพื่อที่จะกินเองหรือจะทำเป็นการค้าขายก็ได้ โดยในการนำเสนอนี้มีนานาสาระตั้งแต่วิธีปลูก การใส่ปุ๋ย เป็นต้น