ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด
นิตยสารไทยเปรี้ยว จะเป็นนิตยสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวร่วมยุคร่วมสมัย ที่สามารถให้ทั้งความรู้ ความสนุก ความเพลิดเพลิน โดยเน้นความเป็นไทยแท้ เราจึงขอเป็นสื่อกลางสำหรับคนไทยและบุคคลที่สนใจในการท่องเที่ยว ได้เห็นคุณค่าความเป็นไทยไม่ลืมวัฒนธรรมของตนเอง และได้ปลูกฝังจิตใต้สำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอด หลายรุ่นต่อไป