ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

แคลคูลัส 1

ดำรงค์ ทิพย์โยธา

ศูนย์หนังสือจุฬา

9789740331131

407

26.0 x 19.0 x 1.9 cm

740 g

คู่มือเรียน-ป.ตรี

Paperback

Promotion

  • คู่มือแบบเรียนที่ร่วมรายการ ลด 15%

Books

ราคา 195.00 บาท

165.75 บาท

Facebook Twitter Send to friend

ตำรา แคลคูลัส 1 (CALCULUS I) เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 1 เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย - ลิมิต อนุพันธ์ และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน - อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย - กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย - การอินทิเกรด ปฏิยานุพันธ์ ค่าสุดขีด อัตราสัมพัทธ์และอินทิกรัลไม่จำกัดเขต - การประยุกต์ของอนุพันธ์ ค่าสุดขีด อัตราสัมพัทธ์ - ความเว้าและจุดเปลี่ยนเว้า และการร่างกราฟ - กฎของโลปิตาลและรูปแบบไม่กำหนด - การหารากของสมการ f(x) = 0 โดยวิธีของนิวตัน - เทคนิคการหาอินทิเกรต และ อินทิกรัลไม่ตรงแบบ - การประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมูและกฎของซิมป์สัน - การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง - การหาปริมาตรของรูปทรงตันซึ่งหาพื้นที่ภาคตัดได้ - การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุน - การคำนวณหางาน และ ความยาวของส่วนโค้ง