คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบ มีวางจำหน่ายตามศูนย์หนังสือทั่วประเทศ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 • ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 • ความรู้เกี่ยวกับวงงานของรัฐสภา
 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุมญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการ ดำเนินการศึกษา หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  • ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
  • ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา กระบวนการนิติบัญญัติ
  • ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
 • TOEFL, TOEIC, IELTS
 • GMAT, GRE.SAT

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา