คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ

รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงมาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยเจาะเนื้อหาและข้อสอบที่ครอบคลุมในการสอบ พร้อมคำอธิบาย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • พิเศษ! ช้อปหนังสือช่วยชาติครบ 3 เล่มขึ้นไปลด15% สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ


รายละเอียด : คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ

คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ

ชุดคู่มือเตรียมสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงมาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยเจาะเนื้อหาและข้อสอบที่ครอบคลุมในการสอบ พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด


คำนำ : คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ

ชุดคู่มือเตรียมสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงมาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยเจาะเนื้อหาและข้อสอบที่ครอบคลุมในการสอบ พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ทาน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการ

สถาบัน THE BEST CENTER


สารบัญ : คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ

  • ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
  • แคลคูลัสขั้นพื้นฐาน พร้อมแนวข้อสอบ
  • สถิติ
  • เจาะข้อสอบฟิสิกส์
  • เจาะข้อสอบเคมี
  • เจาะข้อสอบชีววิทยา
  • ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา พร้อมแนวข้อสอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับปรสิตวิทยา
  • ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา
  • ความรู้เกี่ยวกับโภชนวิทยา
  • การสาธารณสุขศาสตร์
  • ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต
  • ความรู้เกี่ยวกับ อนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาสุขภาพ
  • ความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์
  • ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
  • การสาธารณสุขระหว่างประเทศ และการจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน
  • เจาะข้อสอบการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • เจาะข้อสอบด้านสาธารณสุข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ