คู่มือสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหา ระเบียบ พ.ร.บ.และเจาะแนวข้อสอบตามที่กำหนดในการสอบ เพื่อให้ผู้ที่สมัครสอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
จำนวน :

1

 • 1

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง


รายละเอียด : คู่มือสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

คู่มือสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรัยงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหา ระเบียบ พ.ร.บ.และเจาะแนวข้อสอบตามที่กำหนดในการสอบ เพื่อให้ผู้ที่สมัครสอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ


คำนำ : คู่มือสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรัยงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหา ระเบียบ พ.ร.บ.และเจาะแนวข้อสอบตามที่กำหนดในการสอบ เพื่อให้ผู้ที่สมัครสอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ ท้ายนี้ คณะผู้จักทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟัง

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการ

สถาบัน THE BEST CENTER


สารบัญ : คู่มือสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

  • ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง
  • ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • การจัดทำแผนงาน
  • การติดตามและประเมินผล
  • การวิเคราะห์และวางแผน
  • การประสานงาน
  • การบริหารราชการ
  • ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง