คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบระเบียบ พรบ. ที่กำหนดในการสอบและเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้ิอมในการทำข้อสอบ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม


รายละเอียด : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบระเบียบ พรบ. ที่กำหนดในการสอบและเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้ิอมในการทำข้อสอบ


คำนำ : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบระเบียบ พรบ. ที่กำหนดในการสอบและเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้ิอมในการทำข้อสอบ ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือต้นฉบับนี้

สารบัญ : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

  • ประวัติความเป็นมา พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่หลัก โครงสร้าง ยุทธศาสตร์
  • พรบ ประกันสังคม
  • พรบ เงินเดือนทดแทน
  • พรบ คุ้มครองแรงงาน
  • พรบ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
  • พรบ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

   

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม