ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

แก่นแท้พุทธธรรมนำชีวิตเป็นสุข
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • พิเศษ! ช้อปหนังสือช่วยชาติครบ 3 เล่มขึ้นไปลด15% สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

219.00 บาท

197.10 บาท

"คุณประหยัดไป 21.90 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น


รายละเอียด : ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

ธรรมพนิพนธ์เรื่อง ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น เล่มนี้เกิดจากการนำธรรมบรรยายโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่เดิมจัดพิมพ์แยกเป็น 2 เล่ม ได้แก่ ทุกข์ สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น และ ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา มาขออนุญาตจัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียวกัน ซึ่งสำนักพิมพ์อมรินทร์ได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เมื่อครั้งท่านผู้แสดงธรรมยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) บัดนี้ท่านได้รับรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แล้ว สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะจึงได้ขออนุญาตจัดพิมพ์ เพื่อปรับปรุงรูปเล่มใหม่อีกครั้ง และจัดทำ Boxod Set ให้สวยงาม เหมาะแก่การเก็บสะสมเป็นที่ระลึกหรือมอบเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า หนังสือทั้งเล่มนี้อธิบายถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพิ่มความกระจ่างเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยให้เข้าใจและรู้จักชีวิต รู้จักทุกข์ กำหนดรู้ทุกข์ ปฏิบัติตามหลักจนกระทั่งพบความทุกข์ รู้ทุกข์ แต่ไม่เป็นทุกข์ กราบนมัสการขอบคุณพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่อนุญาตให้สำนักพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกเผยแพร่ ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) และพระเกตุญาโณ และขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องที่วัดญาณเวศกวันทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่สาธาณชน ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจหัวใจพุทธศาสนาและลักษณะแห่งพุทธศาสนาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นหลักนำทางในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน


สารบัญ : ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

  • หัวใจพุทธศาสนา
  • แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
  • แก่นธรรมเพื่อชีวิต
  • ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

เนื้อหาปกหลัง : ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมดาของมัน แล้วพระพุทธเจ้ามาค้นพบ แล้วก็ทรงทำให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยมีวิธีจัดรูปร่างระบบแบบแผนให้เรียนรู้ได้สะดวก และวางเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ถ้าใครเอาทุกข์มาเข้าตัว ใครทำตัวให้เป็นทุกข์ แสดงว่าปฏิบัติผิดหลัก ไม่มีที่ไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นทุกข์ สอนแต่ให้รู้เท่าทันทุกข์ เพื่อจะแก้ไขได้ มรรคต่างหากที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติ ลงมือทำให้มีให้เป็น

รีวิวโดยนักเขียน : ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะแจ้งความประสงค์ขอนำธรรมนิพนธ์ 8 เล่ม ซึ่งสำนักพิมพ์เคยจัดพิมพ์แล้วมาพิมพ์จำหน่ายอีกเป็นครั้งใหม่ เพื่อประโยชน์แก่สาธาณชน เป็นการเผยแผ่คำสอนธรรม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้หลักนำทางในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยจะจัดเผยแพร่ทั้งแบบแยกเล่มและแบบจัดเข้ากล่องเป็นชุด กล่าวคือ 1.เงินและงานต้องประสานกับความสุข 2.ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น 3.รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้นั้นดีกว่า 4.นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ 5.งานก็ได้ผล คนก็ได้สุข 6.ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด 7.พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป 8.กายหายไข้ ใจหายทุกข์ อาตมาขออนุโมทนา เพราะเป็นการช่วยกันแผ่ขยายความรู้ ความเข้าใจ เป็นเครื่องเจริญธรรมเจริญปัญญาให้อำนวยประโยชน์สุขแก่พหูชน ตามคติแห่งพุทธจริยา ทั้งนี้ เป็นการอนุญาตสิทธิในการพิมพ์เผยแพร่เฉพาะครั้ง สำหรับการพิมพ์ครั้งนี้ โดยมอบให้เปล่าตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น ขอบุญเจตนาในการส่งเสริมกุศล อำนวยผลให้ธรรมและปัญญาแผ่ไพศาล เพื่อความไพบูลย์แห่งประโยชน์สุขของมหาชนยืนนานสืบไป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น