คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสรรพากร

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับการสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการแข่งขันฯในครั้งนี้

จำนวน :

1

 • 1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสรรพากร


รายละเอียด : คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสรรพากร

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับการสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการแข่งขันฯในครั้งนี้


คำนำ : คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสรรพากร

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับการสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการแข่งขันฯในครั้งนี้

ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบและเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาได้เป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความเห็นจากทุกๆ ท่าน เพื่อทีจะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการ

สถาบัน THE BEST CENTER

www.thebestcenter.com


สารบัญ : คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสรรพากร

  • ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
  • ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
  • หลักภาษีอากร
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
  • อากรณ์สแตมป์
  • เลขประจำตัวผู็เสียภาษี
  • สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
  • การอุธรณ์ภาษีอากรฯ
  • มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
  • นโยบายการจัดเก็บภาษี
  • ประมวลรัฐฎากร

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสรรพากร

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

เตรียมสอบเข้ารับราชการ

ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสรรพากร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสรรพากร