ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง +MP3

การใช้ตำราชุดนี้ประกอบการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะเป็ส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่โลกในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

110.00 บาท

93.50 บาท

"คุณประหยัดไป 16.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง +MP3


รายละเอียด : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง +MP3

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับ ปรับปรุง

ตำราชุด ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เป็นตำราที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผน เริ่มพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกในเดือนเมษายนปี พ.ศ.2547 กาลเวลาผ่านไป เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น ทำให้คำศัพท์บางคำที่อยู่ในตำรามีการเลิกใช้ อาทิ วอล์คแมน ฟิล์ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความศัพท์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่น สมาร์ทโฟน แอพพลิเคชั่น ฯลฯ ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการปรับปรุงมาใช้ฉบับปี พ.ศ.2551 ซึ่งหลักสูตรแกนกลางฉบับนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้

 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

เนื้อหาปกหลัง : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง +MP3

หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง +MP3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง +MP3

ลด 15%

129.00

109.65 บาท