ตะวันส่องหล้า

ตะวันส่องหล้า

ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าและตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลายครั้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จึงได้ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ตลอดจนพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีความสามารถในการบรรยายด้วยภาษาที่สละสลวยชวนอ่าน ทำให้เรื่องที่เขียนน่าสนใจมากขึ้น หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อยี่สิบปีก่อนและขาดตลาดไปนานแล้ว จึงน่าจะจัดพิมพ์เผยแพร่อีกครั้งตามความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

Tags : ในหลวง รัชกาลที่ 9 ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจ พระมหากษัตริย์ไทย คำสอนพ่อ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

395.00 บาท

355.50 บาท

"คุณประหยัดไป 39.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

ข้อมูลเพิ่มเติม

สารบัญ

  • พระราชประสงค์องค์พ่อเมือง
  • สวนหลวงปวงชนสร้าง
  • พระมหากษัตริย์ตัวอย่าง
  • ทรงเป็นยิ่งกว่ากษัตริย์
  • องค์คู่บุญบารมี
  • ท่านรักชาวบ้าน ชาวบ้านรักท่าน
  • พระเจ้าอยู่หัวของเรา
  • พระเกียรติก้องไกลไปทั่วหล้า
  • พระบารมีปกเกล้าฯ ของชาวไทย
  • น้ำคือชีวิต

รายละเอียด

ตะวันส่องหล้า

ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าและตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลายครั้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จึงได้ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ตลอดจนพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีความสามารถในการบรรยายด้วยภาษาที่สละสลวยชวนอ่าน ทำให้เรื่องที่เขียนน่าสนใจมากขึ้น หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อยี่สิบปีก่อนและขาดตลาดไปนานแล้ว จึงน่าจะจัดพิมพ์เผยแพร่อีกครั้งตามความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

รีวิว

0 คะแนน จาก 0 คน

 • 5 Stars
  0
 • 4 Stars
  0
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Star
  0