รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  100 %
 • 2
  0%
 • 1
  0%
3.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

Suwanan92638@gmail.com
2 ปี ก่อน

เล่มนี้แนะนำได้ดีมากค่ะ กับการปลูกผักกินเอง บอกวิธีการปลูกการดูแล การปลูกในพื่นที่มากหรือพื่นที่น้อยก็สามารถปลูกกินได้ง่าย เหมาะมากเลยค่ะเล่มนี่กับคนที่ชอบปลูกผัก อย่างเราๆ

3 คะแนน

 • 0
loading