รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

wani*****gmail.com
3 เดือน ก่อน

เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญๆ ใช้สนทนาได้จริงๆ พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ค่ะ

5 คะแนน

 • 0
loading